Train Station Jablonec Nad Nisou Centrum

Jablonec nad Nisou / station Jablonec Nad Nisou Centrum

Rating: 4.9
Аddress: Nádražní 1090/32, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czechia
GPS: 50.7212819 15.1606731

From

To

Train Station  Jablonec Nad Nisou Centrum Train Station  Jablonec Nad Nisou Centrum Train Station  Jablonec Nad Nisou Centrum

Reviews:

Аbout Train Station Jablonec Nad Nisou Centrum.

sotous cz Matěj

Оценка: 5

Best

Vladimir Pecha

Оценка: 4

Jabloncem prochází železniční trať č. 036 Liberec - Tanvald - Železný Brod. Na území města je celkem 5 železničních stanic. Jablonec figuroval už v plánech na vybudování první železniční tratě na severu Čech z Pardubic do Liberce, která byla dokončena 1. 5. 1859. Nakonec spojovacím bodem s touto železnicí pro město se po 29 let stala železniční stanice Rychnov u Jablonce nad Nisou, kam se dojíždělo dostavníky, drožkami a těžkými povozy. V polovině září 1887 došlo k uzavření smlouvy mezi c. k. Zemskou bankou a stavebním podnikatelem, vrchním inženýrem Sternem. 4. října 1887 tak byl proveden slavnostní výkop a tento den je počátkem budování jablonecké železnice. První úsek trati z Liberce do Jablonce se stavěl zhruba jeden rok a slavnostní okamžik otevření přišel 25. listopadu 1888, kdy byl v 9 hodin vypraven vlak z Jablonce nad Nisou do Liberce. Jablonec has railway line No. 036 Liberec - Tanvald - Železný Brod. There are 5 railway stations in the city. Jablonec figured already in the plans to build the first railway line in the north of Bohemia from Pardubice to Liberec, which was completed on May 1, 1859. Finally, the connecting point with this railroad for the city, after 29 years, became Rychnov railway station near Jablonec nad Nisou, to where commuters, coaches, and heavy wagons were used to bring the passengers there. In the middle of September 1887 a contract was signed between the chief banker Zemská banks and the builder, chief engineer Stern. On October 4, 1887 a festive excavation took place and this day is the beginning of the construction of the Jablonec Railway. The first section of the route from Liberec to Jablonec was built for about one year and the opening ceremony came on November 25, 1888, when the train from Jablonec nad Nisou to Liberec was delivered at 9 am.

Železničář. jj

Оценка: 5

Krásná nádražní budova

Dallmayrdeu

Оценка: 5Jiří Lánský

Оценка: 5Where is the Train Station Jablonec Nad Nisou Centrum located?